afaqs! news bureau
Digital

Chand sa Roshan Chehra| Anushka Sharma and Virat Kohli