afaqs! news bureau
Digital

The Best Gift

Agency: Ogilvy

Creative: Ritu Sharda, Soumya Nagabhushan, Kartikeya Dixit

Account Management: Shouvik Roy, Atif Rahman, Prashant Panwar

Planning Team: Rohitash Srivastava, Himanjal Patil

Production House: Magic Box

Director: Aman Sachdeva Producer: Mayur Patel