afaqs! news bureau
TV

Cadbury Silk Valentine’s Day 2020

CREDIT

Client: Mondelez

Agency: Ogilvy

Chief Creative Officers: Kainaz Karmakar & Harshad Rajadhyaksha

Creative Team:Zenobia Pithawalla & Mihir Chanchani

Account Management Team: Prakash Nair, Parshuram Mendekar, Saee Takalkar, Esha Gandhi & Saket Modi

Planning: Ganapathy Balagopalan, Bhakti Malik, Prasidh Dalvi