afaqs! news bureau
TV

RANG JO RAHE HAMESHA SANG

Agency: Scarecrow M&C Saatchi

Creative Team: Manish Bhatt, Kapil Tammal, Kunal Parkar, Yuvraj Gorule, Hrishikesh Bhayani, Sayali Wadke, Sandeep Kamble, Mayuri Patil.

Account Management: Mangesh Mulajkar, Wayne Oliver

Studio: Subhash Gade, Mangesh Kasekar, Vikram Dalvi, Sandesh Rane

Film credits:

Production House: Jamurah Films

Producer: Rajesh Bhanushali

Director: Tathagata Singha

DOP: Riju Samanta

Associate producer: Tasneem Rajgara

Production designer: Ram Chavhan

Assistant directors: Karuna Bansode, Sidharth Sharma & Meet Bhatt

Costume stylists: Mallika Chauhan & Jia Bhagia

Production designer assistant: Mohit Raj Gaba

Costume stylists assistant: Shristi

Line producer: Ravi Dasgaonkar

Production Controller: Nitin Khandebharad

Have news to share? Write to us atnewsteam@afaqs.com